Šiaulių dviračių lenktynės 2018

NUOSTATAI

šIAULIŲ DVIRAČIŲ LENKTYNĖS yra dviračių šventė ir dviračių lenktynės, kurios vyks 2018m. liepos 29d. (sekmadienį) šiauliuose. Varžybų centras – Vasario 16-oji gatvė priešais savivaldybę. Organizatoriai: sporto mokykla DUBYSA kartu su sporto klubu S-SPORTAS. Varžybų vyr. teisėjas – Aivaras Strockis

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1) Tikslai - populiarinti dviračių sportą, skatinti dviračių mėgėjus ir sportininkus siekti aukštesnių rezultatų, propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir ekologišką transportą.
2) Uždaviniai - išaiškinti pajėgiausius šio laikotarpio dviratininkus, sudaryti sąlygas dalyviams ir svečiams aktyviai ir sveikai praleisti laisvalaikį.
3) Varžybos vykdomos vadovaujantis šiais nuostatais. Taip pat atsižvelgiant į Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI) reglamentą, Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau – LDSF) varžybų nuostatus ir organizatorių sprendimus.
4) Varžybų oficialus tinklapis https://www.siauliulenktynes.lt

 

II. DISTANCIJOS

5) Distancijos:
- ELITE (14 x 7km = 98 km) visiems dalyviams ir sporto komandoms;
- MASTERS (8 x 7km = 56 km) tik veteranų amžiaus grupėms ir sporto komandoms;
- AMATEUR (8 x 7km = 56 km) visiems dalyviams, Maxi ir Įmonių komandoms.
- MINKIME KARTU – vienas ratas visiems

6) Kiekvienos distancijos dalyviai startuoja atskirai.
7) Visų distancijų finišas stabdomas po lyderių finišo.

 

III. DALYVIAI ir PROGRAMA

8) Lenktynėse gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai ir mėgėjai, moterys, vyrai ir jaunimas, susipažinę su šiais nuostatais ir jiems pritariantys, užsiregistravę į renginį.


9) Amžiaus grupės:

 

Papildomos grupės:

Minkime kartu grupė - 1 rato – 7.3 km distanciją važiuojantys asmenys, distancijos įveikimo laikas nematuojamas. Visi gaus atminimo ženkliuką ir varžybų numerį.

 

 

Minkime kartu“ grupės dalyviai privalo registruotis iš anksto internetu - "MINK" grupė Dbsportas sistemoje.  Minkime kartu grupei taikomas - 2 eur starto mokestis.

 


10) Nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su raštišku tėvų arba globėjų sutikimu, kurį privalo pateikti numerio atsiėmimo (registracijos) metu varžybų sekretoriate.

 

PROGRAMA


9.00 - 13.00 - Dalyvių registracija, startinio paketo išdavimas
10.45 - vaikučių startas
11.00 - MINKIME KARTU - grupės startas
11.30 - MASTERS startas - 56 km
11.32 - AMATEUR startas - 56 km
13.35 - ELITE startas - 100 km
16.00 - Apdovanojimai

 

IV. DALYVIŲ IR KOMANDŲ REGISTRACIJA
11) Visose distancijose gali dalyvauti pavieniai ir į komandas susibūrę dviratininkai.
Komandą privalo sudaryti ne mažiau kaip 4 nariai.
ELITE ir MASTERS distancijose varžosi sporto komandos, kurių 3 atstovai greičiausiai finišuos.
AMATEUR Maxi ir Įmonių komandos trumpoje distancijoje varžosi, kurios komandos nariai nuvažiuos daugiau km (ratų).

 

ASMENINĖ PAVIENIŲ DALYVIŲ REGISTRACIJA
12) Dalyviai turi registruotis www.dbsportas.lt.
13) Registracijos metu dalyvis privalo tiksliai nurodyti savo vardą, pavardę ir gimimo metus kaip asmens dokumente, atitinkamą amžiaus grupę pagal lytį, tikslų komandos pavadinimą (jei yra). Amžiaus grupės žymimos V – vyrai; M – moterys.
14) Duomenų korekcija iki išankstinės registracijos pabaigos nemokama, pačiam dalyviui pasinaudojant registracijos sistema arba kreiptis į organizatorius. Po išankstinės registracijos pabaigos ar varžybų dieną už duomenų keitimą 5 Eur. Nesumokėjus šio mokesčio apskaitomi nepakeisti duomenys.
• neteisingai arba nevienodai pateikę savo vardo ar pavardės duomenis į atskirus etapus, gali būti apskaitomi kaip skirtingi asmenys arba asmenys su neteisingais duomenimis ir pretenzijos dėl to netenkinamos;
• dalyviai neteisingai pateikę savo gimimo metų ar lyties duomenis ir dėl to klasifikuoti netinkamoje amžiaus grupėje diskvalifikuojami.


KOMANDŲ REGISTRACIJA

15) Komandos registruojasi el. paštu siauliai@s-sportas.lt laisvos formos pranešimu ir sumokėjus komandos mokestį. Pranešti iki liepos 9 d..
16) Visi komandos nariai privalo užsiregistruoti asmeniškai iš anksto. Papildomai komandinės paraiškos ar komandos narių sąrašo pateikti nereikia. Dalyviai komandai bus priskirti pagal asmeninės registracijos metu nurodytą komandos pavadinimą. Komandos narių skaičius neribojamas. Komandų vadovai matydami, kad vienas ar kitas dalyvis neteisėtai naudojasi Jūsų komandos pavadinimu apie tai turi informuoti lenktynių organizatorius.
17) Komandinė bendra įskaita ELITE ir MASTERS distancijose galios jei bus užregistruotos ne mažiau 5 komandos. Negalima registruoti komandos sutampančiu pavadinimu skirtingose distancijose, tačiau galima registruoti antrąsias ir trečiąsias (n-tąsias) komandas (pvz.: Komanda 1; Komanda 2... Komanda N).
18) AMATEUR trumpoje distancijoje galima registruoti Maxi ir Įmonių komandas. AMATEUR distancijai reikia ne mažiau 3 komandų, kad galiotų komandinė įskaita.
19) ELITE komandoms privalomi vienodi komandos marškinėliai. MASTERS ir AMATEUR grupių komandoms rekomenduojama, bet neprivaloma dėvėti vienodus marškinėlius.


STARTINIS MOKESTIS IR MOKĖJIMO TVARKA

20) Registracija galioja ir starto numeris suteikiamas tik sumokėjus starto mokestį.
21) Išankstinė registracija iki liepos 22 d. 24 val. 15 eur. Nepilnamečiai gim. 2001 ir jaunesni 10 eur. Vėliau - 20 eur/12 eur.
Varžybų dieną vietoje prieš startą 25 eur. Nepilnamečiams 15 eur.
ELITE ir MASTERS komandų starto mokestis 15 eur.
AMATEUR Maxi ir Įmonių komandoms nėra papildomo komandos mokesčio.
22) Į starto mokestį įeina: dalyvio numeris, elektroninio rezultatų registravimo daviklio nuoma, varžyboms paruošta trasa ir varžybų centras, rezultatų fiksavimas ir pateikimas, medicinos pagalba, prizinių vietų apdovanojimai. Už komandinį mokestį registruotų komandų dalyviai gauna teisę statyti komandos palapinę etapo organizatorių nurodytoje vietoje.
23) Sumokėtas dalyvio mokestis negali būti grąžinamas, įskaitomas už kitą dalyvį ar perkeliamas į kitą etapą.
24) Registracijos mokesčiai: LT777300010142244417, AB bankas "Swedbank" , Sporto klubas „S-Sportas“.
Mokėjimo paskirtyje nurodyti vardą, pavardę už ką sumokėta (ypač jei moka kiti asmenys ar įmonės).
25) Dėl sąskaitų išrašymo kreiptis siauliai@s-sportas.lt, laiško pavadinime nurodyti - Sąskaita.

 

V. STARTO TVARKA IR SKUNDAI

26) Iš anksto registruotam dalyviui suteikiamas starto numeris pagal praėjusių Miestų taurės bendros įskaitos rezultatus ir organizatorių sprendimu. Nedalyvavusiems anksčiau, numeris suteikiamas pagal registracijos laiką arba organizatorių nuožiūra. Numeris segamas ant marškinėlių nugaros apačios (ant kišenių). Numeris suteikia teisę startuoti iš atitinkamo starto koridoriaus.
27) Starto protokolai skelbiami ne vėliau kaip 24 val. prieš startą etapo tinklapyje.
28) Rezultatai matuojami elektroninio daviklio pagalba (išduodamo su starto paketu), kuris segamas ant dviračio priekinės šakės ir turi būti gražintas sekretoriatui iškart po varžybų. Už negražintą iki oficialios varžybų pabaigos daviklį dalyvis privalo kompensuoti 70 eur, kaip už neteisėtai pasisavintą svetimą daiktą. Už registruotų komandų negražintus daviklius kompensuoja komandos vadovas ar klubas.
29) Rezultatų apskundimas
Skundai priimami per 30 minučių po preliminarių rezultatų paskelbimo vietoje. Privaloma sumokėti 30 Eur užstatą, kuris grąžinamas, jeigu skundas yra patenkinamas.


VI. NUGALĖTOJAI IR REZULTATAI

30) Kiekvienoje distancijoje apdovanojami 1-3 vietos greičiausi lenktynių absoliutūs nugalėtojai, visų amžiaus grupių nugalėtojai ir komandos.
• Bendroji asmeninė įskaita vedama neatsižvelgiant į dalyvių amžiaus grupes. Dalyviams vieta suteikiama pagal greičiausią finišo laiką bendrosios įskaitos stulpelyje.
• Amžiaus grupės asmeninė įskaita vedama taikant tą patį laiką kaip ir bendroje įskaitoje, bet eilės tvarka yra suteikiami tik tos pačios amžiaus grupės dalyviams.
• ELITE ir MASTERS komandų įskaitai sumuojamas 3-jų greičiausių komandos narių finišo laikas.
• AMATEURS distancijos Maxi ir Įmonių įskaitos komandoms sumuojamas visų tos komandos narių bendrai nuvažiuotų km (ratų) suma. Laimi daugiausiai km (ratų) viename etape ir bendroje įskaitoje nuvažiavusi komanda.
APDOVANOJIMAI:
31) Taurėmis 1-3 v. absoliutūs lenktynių nugalėtojai ir komandos bei1-3 vietos amžiaus grupių nugalėtojai. Dalyviai ir komandos gali būti apdovanoti papildomais rėmėjų įsteigtais prizais.
32) Visi prizininkai privalo dalyvauti apdovanojimo ceremonijoj ir dėvėti komandos aprangą.

 

REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS:
33) Jeigu lenktynių ELITE ir MASTERS distancijose paskutiniuose 3 kilometruose įvyko griūtis, vadovaujamasi UCI reglamento etapų (daugiadienėms) lenktynėms taikomomis nuostatomis (reglamento 2.6.027 – 2.6.029 punktai). Į tokį patvirtintą incidentą patekusiems dviratininkams įskaitoje suteikiamas paskutinio tos grupės, kurioje jis važiavo incidento metu dalyvio atitinkanti vieta bei paskaičiuojami įskaitos taškai. Kai į incidentą pateko keli dalyviai, jų vieta nustatoma pagal jų finišo linijos kirtimo eiliškumą. Jeigu tokie dalyviai nebegali kirsti finišo linijos, jiems suteikiamas šioje pastraipoje paminėtas grupės su kuria jie važiavo incidento metu paskutiniojo finišavusio paskutinė vieta (vietos) etape.
34) Jei distancijos dalyvis baigė distanciją atsilikęs vienu ar daugiau ratų ir buvo sustabdytas po lyderių finišo (ar prieš jį), asmeninėms įskaitoms jam bus suteiktas finišo laikas, pridėjus po 3 min už kiekvieną nenuvažiuotą ratą ir rikiuojant po visą distanciją baigusių dalyvių. šios nuostatos netaikomos savanoriškai, dėl techninių ar dėl kitų problemų anksčiau už lyderio finišą iš etapo pasišalinusiems ir dėl to distancijos nebaigusiems dalyviams. Jie vertinami kaip nebaigę distancijos – DNF. Laikas šiems dalyviams neskiriamas.

 

VII. AMATEUR DISTANCIJA, MAXI IR ĮMONIŲ KOMANDŲ ĮSKAITA

35) AMATEUR distancija yra skirta dviračių bei aktyvaus laisvalaikio mėgėjams, jaunučiams, senjorams ir pradedantiems sportininkams.
36) AMATEUR distancijos dalyviams galioja tos pačios taisyklės ir nuostatai. Galima nuvažiuoti mažiau ratų pagal savo jėgas. Rezultatai bus įskaityti asmeninėje ir komandinėje Maxi ir Įmonių įskaitoje. Visiems privalomi dviratininko šalmai, be jų neleidžiama startuoti.
37) Kiekvienam dalyviui matuojamas laikas ir rezultatai pateikti bendrame sąraše ir pagal amžiaus grupes. Dalyviai gaus numerį ir rezultatų fiksavimo daviklį. Finišavusiems be numerio ir elektroninio daviklio rezultatas nebus fiksuojamas.
38) AMATEUR distancijos dalyviams starto numeris suteikiamas pagal registracijos laiką.
39) Maxi ir Įmonių komandų grupėje rekomenduojame startuoti klubų, įmonių, organizacijų, vietos bendruomenių, partijų ir kitų kolektyvų komandoms, kurios bus vertinamos pagal visų komandos narių bendrai nuvažiuotą ratų skaičių (kuo daugiau ratų tuo geriau).
40) AMATEUR distancijos visi dalyviai ir komandos turi registruotis iš anksto kaip nurodyta nuostatuose bendra tvarka. Kas registruosis starto dieną vietoje, tų negalėsime įtraukti į Maxi komandų sudėtį.

 

VIII. SAUGUMAS TRASOJE

41) Visiems dalyviams privalomi dviratininko šalmai, be jų neleidžiama startuoti (nepriklausomai ar sumokėtas starto mokestis). Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines.
42) Reikalavimai dalyvių dviračiams:
• ELITE distancijoje leidžiama startuoti tik UCI plento dviračiui taikomus reikalavimus atitinkančiu dviračiu (galima su diskiniais stabdžiais).
• MASTERS ir AMATEUR distancijose dviračių pasirinkimas laisvas.
• Draudžiama važiuoti su tandemais, velomobiliais, recumbentais ir kitais netradiciniais nestandartinės konstrukcijos, elektriniais ar kitą papildomą variklį turinčiais dviračiais.
• Visi dviračiai privalo būti techniškai tvarkingi, su veikiančiais priekiniais ir galiniais stabdžiais.
• Visose distancijose draudžiama startuoti su dviračių vairais ir vairo priedais, skirtais asmeninėms lenktynėms laikui arba triatlonui. Neleidžiama važiuoti su diskiniais ratais ir ratais, kuriuose mažiau nei 16 stipinų. Teisėjai ir organizatoriai turi teisę pašalinti iš trasos šių reikalavimų nepaisančius dalyvius. Starto mokesčiai už šių reikalavimų nepaisymą varžybų metu negražinami. Jei toks dalyvis liks nepastebėtas varžybų metu, tačiau bus išaiškintas vėliau, jo etapo rezultatai bus anuliuojami, jis bus diskvalifikuotas.

43) Draudžiami ir/arba privalomi dalyvių ir žiūrovų veiksmai:
• Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, ar bet kokia garso atkūrimo įranga, kuri gali trukdyti išgirsti teisėjų ar reguliuotojų nurodymus.
• Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo nedelsiant pasitraukti iš trasos į dešinį kelkraštį ir netrukdyti kitiems dalyviams.
• 100 metrų atkarpa už finišo linijos dviratininkų finišavimo kryptimi yra lėtėjimo zona. šioje zonoje kitų dalyvių (išskyrus finišavusius ir lėtėjančius) judėjimas yra griežtai draudžiami.
• Lenktynių dalyviams draudžiama judėti priešinga eismui kryptimi bet kurioje trasos vietoje.
• Varžybų žiūrovams ir dalyviams nesirungiantiems varžybų metu draudžiama išeiti į Varžybų trasą ir finišavusių dalyvių lėtėjimo zoną. Žiūrovai stebėti lenktynes privalo žiūrovams skirtose vietose ir/arba kelkraštyje saugiu atstumu nuo trasos krašto.
• Tiek varžybų dalyviams, tiek ir žiūrovams griežtai draudžiama išmesti į lenktynių trasą ar šalia jos bet kokius daiktus ar išpilti bet kokius skysčius.
• Pastebėjus lenktynių trasoje kliūtis ar daiktus, kurie gali kelti pavojų varžybų dalyviams būtina nedelsiant juos saugiai pašalinti, o jeigu to padaryti neįmanoma, informuoti artėjančius dalyvius apie kliūtį. Varžybų žiūrovai atsako už šių nuostatų nesilaikymą ir tyčia ar dėl neatsargumo padarytą žalą dalyviams ar tretiesiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.
• Greitosios medicinos pagalbos postas veiks Varžybų starto/finišo vietoje. Kitais neatidėliotinos pagalbos atvejais dalyviams ar žiūrovams pastebėjus asmenis kuriems reikia pagalbos, būtina skambinti bendrosios pagalbos centrui tel. 112 ir imtis būtinų pirmosios pagalbos suteikimo veiksmų.
• Lenktynių trasoje, apšilimo ir automobilių parkavimo zonoje autotransporto eismas nebus visiškai ribojamas, todėl visi dalyviai griežtai privalo laikytis Kelių eismo taisyklių ir trasos bei varžybų teisėjų nurodymų.
44) Varžybų dalyviams draudžiama:
• sutrumpinti ar kirsti trasą;
• keisti dviratį Varžybų metu;
• judėti trasoje su pašalinių pagalba.

 

IX. DALYVIO ATSAKOMYBĖ

45) Varžybų dalyvė (-is) atsiimdami starto numerius, savo parašu patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, juos supranta, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.
Dalyvis patvirtina, kad lenktynėse dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų nuostatų bei kitų legalių organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas.
Savo parašu dalyvių registracijos lape, dalyvis pripažįsta, kad dviračių lenktynės yra sporto varžybos su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.


Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose dviračių lenktynėse. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad lenktynių metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų rajono vietinių gyventojų, žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.


Dalyvis privalo susipažinti su lenktynių nuostatais, trasa ir žinoti, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką, bei laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis būtinų priemonių visų eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.
Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu Lenktynėse. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.

 

X. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS
46) Lenktynes organizatoriai gali atšaukti iškilus "Force majeure" nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys), teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys.
47) Lenktynių atšaukimo atveju dalyviams starto mokestis nėra grąžinamas ir renginys neperkeliamas į kitą datą.
48) Atšaukimas ir informaciją apie kitus svarbius įvykius skelbiamas www.siauliulenktynes.lt bei pagal galimybes žiniasklaidoje.